top of page

Kuldīgas slimnīca turpina ERAF projektu, kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamībai

12.08.2021.


Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, iegādājoties tehnoloģiskās iekārtas SIA “Kuldīgas slimnīca un SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”.


Projekta īstenošana uzsākta 2019.gada 2.janvārī. Tā ietvaros Kuldīgas slimnīcai un projekta sadarbības partnerim - Liepājas Reģionālajai slimnīcai - pakāpeniski tiek iegādātas kvalitatīvai pacientu aprūpei nepieciešamas tehnoloģiskās iekārtas. Pateicoties Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumam, Liepājas Reģionālā slimnīca ir tikusi pie jaunas sterilizācijas iekārtas un ķirurģisko instrumentu un mazgāšanas iekārtas, bet Kuldīgas slimnīcā būtiski ir uzlabots aprīkojums gandrīz visās Kuldīgas slimnīcas nodaļās, iegādājoties:

  • plaušu mākslīgās ventilācijas iekārtas, ar kurām Kuldīgas slimnīcas Reanimācijas un anestezioloģijas nodaļai jau vairākiem pacientiem ir izdevies glābt dzīvību;

  • jauni mobilie defibrilatori gan Reanimācijas un anestezioloģijas nodaļā, gan Neatliekamās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā palīdz atjaunot un uzturēt dzīvībai svarīgās funkcijas pacientiem ar smagiem sirds ritma traucējumiem. Mobilie defibrilatori ir svarīgi ne tikai pacientu sirds apstāšanās gadījumā, bet arī pacienta sirdsdarbības, asinsspiediena un skābekļa piesātinājuma asinīs uzraudzīšanai un sirds ārējas stimulācijas veikšanai;

  • jaunas anestēzijas darba stacijas un aprīkojumu komplekts laparoskopiskajām operācijām. Anestēzijas darba stacija nodrošina drošāku un precīzāku anestēzijas ievadīšanu un pacientu novērošanu, bet jaunajai iekārtai laparoskopisko operāciju veikšanai ir labāka izšķirtspēja. Līdz ar to paplašinās operāciju un diagnostikas iespējas, bet samazinās operācijas veikšanas ilgums un komplikāciju rašanās;

  • iekārta operāciju, laparoskopisko un citu instrumentu un materiālu mazgāšanai un dezinfekcijai, kas Centrālajai sterilizācijas nodaļai atvieglo un ļauj īsākā laikā veikt medicīnisko instrumentu apstrādi, mazgāšanu un dezinficēšanu;

  • jauna planšetes tipa ultrasonogrāfijas iekārta Ginekoloģijas un dzemdību nodaļai ļauj operatīvāk analizēt augļa guļu un pozīciju, prognozēt dzemdību gaitu. Savukārt, modernā intensīvās fototerapijas sistēma jaundzimušo dzeltes ārstēšanai, jaundzimušā intensīvās aprūpes galds un plaušu ventilācijas aparāts palīdz efektīvāk aprūpēt jaundzimušos, kuriem pirmajās dzīves dienās nepieciešama īpaša veselības aprūpe. Tāpat nomainītas dzemdību gultas - galdi, kas ir funkcionālāki un sievietei komfortablāki;

  • gan Iekšķīgo slimību (terapijas), gan Ķirurģijas nodaļā uzstādīta ērtāka un modernāka medicīnas personāla izsaukuma sistēma, kas veicina pacienta un mediķa savstarpējo saziņu un saskarsmi.

ERAF līdzfinansētā projekta ietvaros veiktā tehnoloģiju iegāde ārstniecības iestādē, iedzīvotājiem nozīmē ērtāku, ātrāku, savlaicīgāku, saudzīgāku un pieejamāku veselības aprūpi. Vēl šī projekta ietvaros plānots iegādāties vairākas iekārtas, t.sk., ierīces Reanimācijas un anestezioloģijas nodaļai, aprīkojumu Centrālās sterilizācijas nodaļai, ultrasonogrāfijas iekārtu Neatliekamās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļai un ierīci, kas ļauj veiksmīgāk veikt mātes un augļa novērošanu pirmsdzemdību aprūpē.


 

Projektu „Tehnoloģiju iegāde SIA „Kuldīgas slimnīca” un SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemes iedzīvotājiem” (Nr.9.3.2.0/18/I/011) līdzfinansē ERAF. Projekta ilgums ir 36 mēneši (02.01.2019. – 30.12.2021.) Projekta kopējās izmaksas 1 487 488,50 EUR (t.sk. PVN). Projekta ietvaros 85% ir ERAF līdzfinansējums, 9% valsts budžeta dotācija un 6% Kuldīgas slimnīcas finansējums.

Comments


bottom of page