top of page

Par ERAF līdzekļiem labiekārto Kuldīgas slimnīcas Centrālās sterilizācijas nodaļu

13.04.2022.

Turpinot īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēto projektu „Tehnoloģiju iegāde SIA „Kuldīgas slimnīca” un SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemes iedzīvotājiem”(Nr.9.3.2.0/18/I/011), Kuldīgas slimnīca ir labiekārtojusi Centrālās sterilizācijas nodaļu. Tā aprīkota ar jauniem sterilizācijas konteineriem un tvaika ierīci ķirurģisko instrumentu tīrīšanai.


Lai nodrošinātu pacientu veselības aprūpes kvalitāti, pieejamību un drošību, liela nozīme ir ne tikai mūsdienīgam aprīkojumam diagnostikas un ķirurģisko operāciju veikšanai, bet arī instrumentu sagatavošanai.

Vidēji gadā Kuldīgas slimnīcā pacientiem tiek veiktas ap diviem tūkstošiem akūtu un plānveida operāciju. Tās nebūtu pieļaujamas bez rūpīgas un kvalitatīvas ķirurģisko instrumentu sagatavošanas un sterilizācijas. Šis process ir Kuldīgas slimnīcas Centrālās sterilizācijas nodaļas pārziņā, kas nodrošina atkārtoti izmantojamā medicīniskā inventāra dezinfekciju un sterilizāciju.

Pateicoties ERAF līdzfinansējumam, nodaļa ir tikusi pie desmit jauniem sterilizācijas konteineriem, kā arī iegādāta jauna tvaika ierīce ķirurģisko instrumentu tīrīšanai. Demonstrējot nesen piegādāto tvaika ierīci, centrālās sterilizācijas nodaļas vecākā māsa Egita Neimane, skaidro, ka svarīgākais ieguvums no jaunās tvaika ierīces ir tas, ka tā nodrošina ātrāku un mūsdienīgāku pieeju instrumentu sagatavošanai tālākam mazgāšanas un dezinfekcijas procesam. Karstais tvaiks ātri un precīzi attīra operācijā izmantotos instrumentus, noņemot nost visu lieko pirms tos tālāk liek instrumentu mazgāšanas ierīcē. Pirms tam instrumentu pirmsapstrāde prasīja daudz vairāk laika un process bija garāks.


Līgumi par aprīkojuma piegādi noslēgti iepirkumu rezultātā. Sterilizācijas konteineri, kurus piegādāja SIA B. Braun Medical, iegādāti par 9684.84 EUR. Tvaika ierīce, kuru piegādāja SIA “AB Medical Group”, iegādāta par 3915.18 EUR.

Nodaļas labiekārtošanai projekta ietvaros, vēl paredzēts iegādāties tvaika sterilizatoru (autoklāvu).


Kuldīgas slimnīcas sadarbības partneris šajā projektā ir Liepājas Reģionālā slimnīca, kas savu centrālās sterilizācijas nodaļu projekta ietvaros aprīkoja ar caurplūdes tipa piesātināta ūdens tvaika sterilizatoru, kā arī instrumentu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtu. http://liepajasslimnica.lv/index.php/projekti/137-infrastrukturas-attistibas-projektu-istenosana-sadarbibas-partnera-ietvaros

 

Projekta „Tehnoloģiju iegāde SIA „Kuldīgas slimnīca” un SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” (Nr.9.3.2.0/18/I/011) mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, iegādājoties tehnoloģiskās iekārtas SIA “Kuldīgas slimnīca un SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”. Projekta ilgums ir 48 mēneši (02.01.2019. – 30.12.2022.) Projekta kopējās izmaksas ir 1 487 488,50 EUR (t.sk. PVN). 85% ir ERAF līdzfinansējums, 9% valsts budžeta dotācija un 6% Kuldīgas slimnīcas finansējums.


Video: īss ieskats ķirurģisko instrumentu dezinfekcijas priekšapstrādē ar tvaika ierīci Kuldīgas slimnīcas Centrālās sterilizācijas nodaļā.

bottom of page