top of page

Realizēs projektu ventilācijas sistēmas uzlabošanai

02.02.2024.


2024. gada  8. janvārī SIA “Kuldīgas slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Ventilācijas sistēmas uzlabošana SIA “Kuldīgas slimnīca” ilgtspējīgu un integrētu veselības pakalpojumu nodrošināšanai epidemioloģiski drošā vidē”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu drošumu un kvalitāti Kurzemes iedzīvotājiem, identifikācijas Nr. 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/009 īstenošanu.


Projekta mērķis paredz stiprināt sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru, nodrošinot visaptverošu, ilgtspējīgu un integrētu veselibas pakalpojumu sniegšanu, lai mazinātu infekciju slimību izplatību un veicinātu epidemioloģisko prasību ievērošanu, uzlabot spēju pielāgoties krīzes situācijām, lai mazinātu infekciju slimību izplatību un veicinātu epidemioloģisko prasību ievērošanu.


Atveseļošanas fonda piešķirtais finansējums tiks ieguldīts ventilācijas sistēmas uzlabošanā. Projekta ietvaros paredzēts veikt sekojošas aktivitātes:

1. Ventilācijas sistēmas uzlabošana Slimnīcā;

2. Revīzijas pakalpojums.


Projekta īstenojamo darbību rezultātā tiks stiprināta Slimnīcas infrastruktūra - nomainītas esošās ventilācijas sistēmas novecojušās iekārtas, ka arī tā tiks automatizēta, balansēta, t.sk. tiks nomainīts dzesēšanas bloks un atjaunota mitrināšanas sekcija, lai spētu nodrošināt prasībām atbilstošu gaisa apmaiņu un labu gaisa kvalitāti Slimnīcā, kas mazinātu infekciju slimību izplatību un veicinātu epidemioloģiskās drošības paaugstināšanu. Ar neatkarīgā revidenta ziņojumu apstiprinātas un plānotā apmērā apgūtas investīcijas Slimnīcas - infrastruktūras stiprināšanai.


Projekta kopējās izmaksas 115 481.00 eiro, tai skaitā 113 107.71 eiro Atveseļošanas fonda finansējums un  2 373.29 eiro Slimnīcas budžeta līdzfinansējums. Projektu plānots ieviest līdz šī gada 31. decembrim.

bottom of page