top of page

Sterilizācijas nodaļai jauna iekārta operācijas instrumentu sagatavošanai

10.09.2020.

Kuldīgas slimnīcas Centrālās sterilizācijas nodaļai iegādāta jauna iekārta operāciju, laparoskopisko un citu instrumentu un materiālu mazgāšanai un dezinfekcijai.


Iekārta nodrošināta ar vairākiem režīmiem, tā veic instrumentu skalošanu, mazgāšanu, dezinfekciju un žāvēšanu. Tīro instrumentu izņemšana notiek caur norobežotu plūsmu, tad tie tiek safasēti iepakojumos un sterilizēti.


Sterilizācijas nodaļas vecākā māsa Egita Cērpa pastāstīja, ka jaunā iekārta atvieglo un īsākā laikā veic dažādu instrumentu apstrādi, kas darba procesā ir ļoti būtiski. Jaunā iekārta aprīkota ar speciāliem nodalījumiem, kas ļauj mazgāt un dezinficēt arī mūsdienīgus laparaskopiskus instrumentus.


Centrālās sterilizācijas nodaļa slimnīcā ir viena no būtiskākajām, jo tajā tiek sagatavoti visi operācijā izmantojamie instrumenti. Nodaļa ir aprīkota ar modernām, Eiropas standartu prasībām atbilstošām iekārtām. Tajā strādā četri speciālisti – divas māsas un divas sanitāres, kuras ik dienu veic izlietoto instrumentu un materiāla transportēšanu, tīrīšanu, dezinfekciju, instrumentu un aprīkojuma tehniskā stāvokļa pārbaudi, kopšanu, iepakošanu, sterilizēšanu, uzglabāšanu un sterilā produkta piegādi lietotājiem. Personāls ir specializējies šajā jomā un ir ar vairāku gadu darba pieredzi.

Savukārt Anestezioloģijas un reanimatoloģijas, Iekšķīgo slimību un Ķirurģijas nodaļai iegādātas sanitāri higiēnisko priekšmetu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtas, kas paredzētas padubju, urīntrauku u.c. iztukšošanai, mazgāšanai un termiskai dezinfekcijai.


Iekārtu izmaksas ir 71 632 EUR (t.sk. PVN). Tās piegādāja SIA “Arbor Medical Korporācija”. Iekārtas iegādātas ar ERAF līdzfinansējumu projekta “Tehnoloģiju iegāde SIA “Kuldīgas slimnīca” un SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemes iedzīvotājiem” ietvaros.


Comments


bottom of page