top of page

Uz jaunajiem operāciju galdiem operēt ērtāk

14.10.2022.


Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu „Tehnoloģiju iegāde SIA „Kuldīgas slimnīca” un SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemes iedzīvotājiem”(Nr.9.3.2.0/18/I/011), Kuldīgas slimnīca ir veikusi uzlabojumus vairākās nodaļās. Operāciju blokā iegādāti jauni, mūsdienīgi operāciju galdi.


Ar jaunajiem operāciju galdiem ir aprīkota gan Operāciju bloka ķirurģisko operāciju zāle, gan zāle ginekoloģisko operāciju veikšanai.

Lai arī vecie operāciju galdi labi pildīja pamatfunkcijas, to funkcionalitāte bija ierobežota.

Kuldīgas slimnīcas Operāciju bloka vecākā māsa Laila Egle skaidro, ka jaunie operāciju galdi ir multifunkcionāli, un tos var izmantot dažādām ķirurģiskām operācijām. Šie operāciju galdi ir pielāgojami specifiskai pozicionēšanai – paceļami, nolaižami dažādos augstumos, slīpumos. Tiem var pielāgot muguras izliekumu, kāju pozicionēšanu vajadzīgā virzienā utml. Tas atvieglo operācijas veikšanu, nodrošinot gan labāku procesu, gan rezultātu.

Veiksmīgam ilgstošu operāciju iznākumam, būtiska nozīme ir arī pretizgulējumu matrača pieejamībai. Tas pielāgojas pacienta ķermeņa pozai, novēršot izgulējumu risku, pacientam ilgāku laiku nekustīgi atrodoties uz operāciju galda.


Kuldīgas slimnīcā šī gada laikā ir veiktas 1031 operācijas, no kurām uz jaunajiem galdiem ir operēti 629 pacienti.


Operāciju galdi iegādāti par 60 233, 80 EUR. Tos, atklāta konkursa rezultātā, piegādāja SIA “Arbor Medical Korporācija”. Vēl šī projekta ietvaros plānots iegādāties operāciju dubultlampas ginekoloģisko operāciju zālei un operāciju dubultlampas ar monitoru ķirurģisko operāciju zālei.

Projekta „Tehnoloģiju iegāde SIA „Kuldīgas slimnīca” un SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” (Nr.9.3.2.0/18/I/011) mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, iegādājoties tehnoloģiskās iekārtas SIA “Kuldīgas slimnīca un SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”. Projekta ilgums ir 48 mēneši (02.01.2019. – 30.12.2022.) Projekta kopējās izmaksas ir 1 487 488,50 EUR (t.sk. PVN). 5% ir ERAF līdzfinansējums, 9% valsts budžeta dotācija un 6% Kuldīgas slimnīcas finansējums.
Comments


bottom of page