top of page

Ventilācijas sistēmas uzlabošanas darbi Kuldīgas slimnīcā var sākties

12.04.2024.

Realizējot Eiropas Atveseļošanas fonda projektu “Ventilācijas sistēmas uzlabošana SIA “Kuldīgas slimnīca” ilgtspējīgu un integrētu veselības pakalpojumu nodrošināšanai epidemioloģiski drošā vidē”, veikts iepirkums un Kuldīgas slimnīcā uzsākti ventilācijas sistēmas uzlabošanas darbi.


Ventilācijas sistēmas iekārtu piegādi un uzstādīšanu Kuldīgas slimnīcā par kopējo līguma summu 108 874.05 EUR veiks SIA “BL serviss”, kas izraudzīti atklāta konkursa rezultātā atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Uzņēmums specializējas dažādu kondicionēšanas, ventilācijas sistēmu, siltumsūkņu, apkures sistēmu uzstādīšanā, apkalpošanā un remontēšanā.


Plānoto darbu ietvaros paredzēts veikt Kuldīgas slimnīcas esošās ventilācijas sistēmas demontāžu, dzesēšanas bloka maiņu, mitrināšanas sekcijas remontu, ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšanu, jaunās ventilācijas sistēmas automatizāciju, balansēšanu, marķēšanu. To plānots paveikt četru mēnešu laikā līdz šī gada 8. augustam. 


Uzlabojot ventilācijas sistēmu, Kuldīgas slimnīcā varēs nodrošināt prasībām atbilstošu gaisa apmaiņu un kvalitāti. Tas ne tikai uzlabos pacientu labsajūtu, bet arī mazinās infekciju slimību izplatību un veicinās epidemioloģiskās drošības paaugstināšanu.

Projekta kopējās izmaksas 115 481 eiro. No tiem 113 107,71 eiro ir Eiropas Atveseļošanas fonda finansējums, bet  2 373, 29 eiro Kuldīgas slimnīcas budžeta līdzfinansējums. Pēc ventilācijas sistēmas uzlabošanas darbu veikšanas paredzēta neatkarīgā revidenta ziņojuma sagatavošana. Projektu plānots ieviest līdz šī gada 31. decembrim.


 

Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.3.i. investīcijas “Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā” ietvaros pieteiktā projekta “Ventilācijas sistēmas uzlabošana SIA “Kuldīgas slimnīca” ilgtspējīgu un integrētu veselības pakalpojumu nodrošināšanai epidemioloģiski drošā vidē”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu drošumu un kvalitāti Kurzemes iedzīvotājiem (Nr. 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/009) ietvaros.

Comentarios


bottom of page