top of page
cuska.png

ILGSTOŠAS SOCIĀLĀS APRŪPES NODAĻA "SKRUNDA"

Kopš 2022.gada 1.jūlija slimnīcas struktūrā kā ilgstošas sociālās aprūpes nodaļa ir iekļauts Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs.

Tajā ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu var saņemt 26 pilngadīgas personas ar invaliditāti vai pensijas vecuma personām, kuri vecuma un/vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, nodrošināt savas pamatvajadzības, kuriem ir nepieciešama medicīniskā un sociālā aprūpe.

Picule_2.jpg

Vadītāja
Sigita Picule

Kontaktinformācija:

Adrese: Kuldīgas  iela 2, Skrunda, LV-3326

Sociālās aprūpes nodaļas "Skrunda" vadītājas tālrunis: 29479547

Sociālās aprūpes nodaļas tālrunis: 63331471

Ikdienas sadzīve

Nodaļas klientiem ikdienā atbalstu un aprūpi sniedz 22 darbinieki - sociālais darbinieks/ sociālais aprūpētājs, sociālais rehabilitētājs, fizioterapeits, aprūpētāji,kā arī saimnieciskais personāls. Par klientu veselību rūpējas ārsts un māsas.

Profesionāļu komanda palīdz ikvienam klientam saglabāt un iespēju robežās uzlabot dzīves kvalitāti.

Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums ietver:

pamatvajadzību nodrošināšanu- četras ēdienreizes (ārsta noteiktas individuālās diētas), ķermeņa higiēna, labiekārtotas istabiņas;

Drošību- bez sliekšņu grīda, vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, funkcionālās gultas ar margām, funkcionālie skapīši, bez rokturu istabas logi, paplašinātas durvju ailes, slēdzamas ārdurvis, lifts;

Medicīnisko aprūpi- 24 st. medicīnas māsa, aprūpētāja. Katru dienu ārsta palīgs, reizi nedēļā ārsts un divas reizes fizioterapeits. Medikamentozā aprūpe, laboratoriskie izmeklējumi, vajadzības gadījuma, transportēšana uz citiem stacionāriem un izmeklējumiem, kā arī ārsta konsultācijām, ir savs specializētais transports;

Sociālo aprūpi- sociālais darbinieks, iespēju un kompetences  robežās, kārto visas ar  klientu saistītas problēmas;

Socializēšanos- nodarbības, sporta aktivitātes, brīvā laika pavadīšana (individuāli izvērtējot klienta spējas), koncerti.

Nodaļā ir atpūtas istaba ar  TV, dators ar interneta pieslēgumu, ir iekārtota un mācītāja Jāņa Vanaga iesvētīta lūgšanu kapela. Liels balkons ar atpūtas krēsliem un galdu, kur paveras lielisks skats uz pilsētas sirdi-Kultūras namu, parku un centrālo ielu, ir redzama luterāņu baznīca. Iestādes pagalmā ir liela lapene. Tiek svinēti gadskārtu svētki, sumināti jubilāri, organizēti dažādi pasākumi. Ir iespēja apmeklēt Kultūras namu, bibliotēku, baznīcu, veikalu.

 

Nodaļas devīze: profesionāla aprūpe, cieņas pilna attieksme un sirdsmiers tuviniekiem.

Kas var saņemt pakalpojumu?

Personas ar funkcionālajiem traucējumiem vai pensijas vecuma personām, kuri vecuma un/vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, nodrošināt savas pamatvajadzības, kuriem ir nepieciešama medicīniskā un sociālā aprūpe.

 

Cik maksā uzturēšanās ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā "Skrunda"?

Uzturēšanās maksa personai  ar 2024. gada 1. aprīli noteikta 43,90 EUR diennaktī. 

Personām, kurām pirms iestāšanās nodaļā ir bijusi deklarētā dzīvesvieta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā, tiek piemērota maksa 38,90 EUR diennaktī.

Kā saņemt ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu?

Pakalpojuma pieprasīšana (uzņemšana gaidīšanas rindā) notiek klātienē pie nodaļas vadītājas un/vai ar e-pasta starpniecību.

Nepieciešamie dokumenti:

  1. Klienta iesniegums

  2. Sociālā dienesta lēmums par sociālā pakalpojuma nepieciešamību (izvērtēšanas karte), tiem, kuri nāk ar sociālā dienesta nosūtījumu

  3.  ID un/vai pase

  4. Medicīniskā izziņa personas uzņemšanai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā no ģimenes ārsta

  5. Izziņa par pensijas vai sociālā pabalsta apmēru 3 mēnešu laikā

  6. Izziņa par personas deklarētu dzīvesvietu

  7. Izziņa par apgādnieka (ja tāds attiecināms) ienākumiem no darba vietas.

Kādos gadījumos pašvaldība līdzfinansē ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu?

Ja personai  nav pietiekamu materiālo resursu vai apgādnieku, kā arī, ja apgādnieks ir persona ar invaliditāti, seniors, trūcīga vai maznodrošināta persona un nespēj samaksāt par pakalpojumu vai pats aprūpēt senioru, pašvaldība līdzfinansē ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu .

Lai saņemtu Kuldīgas novada pašvaldības finansētu pakalpojumu, jāvēršas sociālajā dienestā, kas pieņem lēmumu un sagatavo nepieciešamos dokumentus. Iestājoties sociālās aprūpes nodaļā, līdzi jāņem un jāuzrāda pase, invalīda vai pensionāra apliecība.

Pakalpojumu cenrādis

bottom of page