top of page
cuska.png

ILGSTOŠAS SOCIĀLĀS APRŪPES NODAĻA "VALTAIĶI"

Kopš 2022.gada 1.jūlija slimnīcas struktūrā kā ilgstošas sociālās aprūpes nodaļa ir iekļauts aprūpes nams "Valtaiķi"

Tajā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu var saņemt 45 pilngadīgas personas, kuras ir sasniegušas pensijas vecumu vai kuriem ir noteikta I vai II invaliditāte(izņemot neredzīgas personas un personas ar smagām garīgām saslimšanām.

1.jpg

Vadītāja
Gunita Bivbāne

Kontaktinformācija:

Adrese: Aprūpes nams "Valtaiķi", Rudbāržu pagasts, Kuldīgas novads, LV-3330

Sociālās aprūpes nodaļas "'Valtaiķi" vadītājas tālrunis: 26114629

Sociālās aprūpes nodaļas tālruņi:

63356621 (lietvede), 63354151 (aprūpētājas)

Ikdienas sadzīve

Nodaļas klientiem ikdienā atbalstu un aprūpi sniedz 23 darbinieki - ārsta palīgi,  sociālais darbinieks,  sociālais aprūpētājs, sociālais rehabilitētājs, aprūpētāji,  kā arī saimnieciskais personāls. 

Lai  ikvienam klientam saglabātu un iespēju robežās uzlabotu dzīves kvalitāti, personāls rūpējas par to, lai cilvēki paši iesaistītos ikdienas plānošanā, sadzīvisku darbību veikšanā, socializēšanās aktivitātēs. Cienot cilvēka individuālās vajadzības, tiek nodrošināta tāda vide, kas palīdz justies kā mājās.

Nodaļā ir mājīgi iekārtotas dzīvojamas istabiņas, kā arī pieejamas  telpas darbīgai vai svinīgai kopābūšanai. Plašā un sakoptā apkārtne ļauj izbaudīt nesteidzīgas pastaigas svaigā gaisā, kā arī piedalīties dārza darbos, piemēram, sakņu dārziņa, siltumnīcas iekopšanā, rudenī - ābolu ražas novākšanā, pavasara talkās utml.

Nodaļā ir pieejami tehniskie palīglīdzekļi, kā arī iespēja klientu nogādāt uz ārstniecības iestādi.

Kas var saņemt pakalpojumu?

Personas ar funkcionālajiem traucējumiem vai pensijas vecuma personām, kuri vecuma un/vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, nodrošināt savas pamatvajadzības, kuriem ir nepieciešama medicīniskā un sociālā aprūpe.

 

Cik maksā uzturēšanās pansionātā?

Uzturēšanās maksa personai ar 2024. gada 1. aprīli noteikta 38,90 EUR diennaktī. 

Esošajiem klientiem, kuriem pirms iestāšanās nodaļā, deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā, tiek piemērota maksa 33,90 EUR diennaktī.

Kā saņemt ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu?

Pakalpojuma pieprasīšana (uzņemšana gaidīšanas rindā) notiek klātienē pie nodaļas vadītājas un/vai ar e-pasta starpniecību.

Nepieciešamie dokumenti:

  1. Klienta iesniegums

  2. Sociālā dienesta lēmums par sociālā pakalpojuma nepieciešamību (izvērtēšanas karte), tiem, kuri nāk ar sociālā dienesta nosūtījumu

  3.  ID un/vai pase

  4. Medicīniskā izziņa personas uzņemšanai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā no ģimenes ārsta

  5. Izziņa par pensijas vai sociālā pabalsta apmēru 3 mēnešu laikā

  6. Izziņa par personas deklarētu dzīvesvietu

  7. Izziņa par apgādnieka (ja tāds attiecināms) ienākumiem no darba vietas.

Kādos gadījumos pašvaldība līdzfinansē uzturēšanos pansionātā?

Ja personai nav pietiekamu materiālo resursu vai apgādnieku, kā arī, ja apgādnieks ir persona ar invaliditāti, seniors, trūcīga vai maznodrošināta persona un nespēj samaksāt par pakalpojumu vai pats aprūpēt senioru, pašvaldība līdzfinansē ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu.

Lai saņemtu Kuldīgas novada pašvaldības finansētu pakalpojumu, jāvēršas sociālajā dienestā, kas pieņem lēmumu un sagatavo nepieciešamos dokumentus. Iestājoties sociālās aprūpes nodaļā, līdzi jāņem un jāuzrāda pase, invalīda vai pensionāra apliecība.

Pakalpojumu cenrādis

bottom of page