top of page

Valsts noteiktie pacienta līdzmaksājumi

Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējums

4,00 EUR

Par ārstēšanos dienas stacionārā: par katru dienu, saņemot nieru aizstājterapijas, rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī neiroloģisko, iekšķīgo slimību un hronisku sāpju ārstēšanu dienas stacionārā

7,00 EUR

Par ārstēšanos dienas stacionārā: vienreizējs līdzmaksājums, saņemot invazīvās kardioloģijas un ķirurģiskos pakalpojumus dienas stacionārā

7,00 EUR

Par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu: par ārstēšanos stacionārās ārstniecības iestādēs

10,00 EUR

Par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu: par ārstēšanos aprūpes, tai skaitā hronisko pacientu aprūpes, nodaļās vai gultās

7,00 EUR

Par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu: par ārstēšanos no onkoloģiskām vai onkohematoloģiskām saslimšanām (diagnozes kodi atbilstoši SSK-10: C00-C97, D00-D09, D37-D48 un D61) un no alkohola, narkotisko, psihotropo vielu atkarības (diagnožu kodi atbilstoši SSK-10: F10-F19)

7,00 EUR

Par stacionāri veiktajiem datortomogrāfiskiem izmeklējumiem bez kontrastvielas

14,00 EUR

Par stacionāri veiktu datortomogrāfijas izmeklējumu ar kontrastvielu

21,00 EUR

Par stacionāri veiktu kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumu bez kontrastvielas

28,00 EUR

Par stacionāri veiktu kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumu ar kontrastvielu

35,00 EUR

Par ambulatori veiktu elektrokardiogrāfijas izmeklējumu

2,00 EUR

Par ambulatori veiktu sirds neinvazīvu funkcionālu izmeklējumu

4,00 EUR

Par ambulatori veiktu galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālu izmeklējumu

4,00 EUR

 Par ambulatori veiktu neiroelektrofizioloģisku izmeklējumu

4,00 EUR

Par ambulatori veiktu funkcionālu kuņģa-zarnu trakta izmeklējumu

4,00 EUR

Par ambulatori veiktu ultrasonogrāfijas izmeklējumu

4,00 EUR

Par ambulatori veiktu endoskopisku izmeklējumu

7,00 EUR

Par ambulatori veiktu rentgenoloģisku izmeklējumu bez kontrastvielas (tai skaitā rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kuņģa-zarnu trakta kontrastvielu)

3,00 EUR

Par ambulatori veiktu rentgenoloģisku izmeklējumu ar kontrastvielu

10,00 EUR

Par ambulatori veiktu datortomogrāfijas izmeklējumu bez kontrastvielas

14,00 EUR

Par ambulatori veiktu datortomogrāfijas izmeklējumu ar kontrastvielu

21,00 EUR

Par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu: par ārstēšanos stacionārās ārstniecības iestādēs

10,00 EUR

Par ambulatori veiktu kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumu bez kontrastvielas

28,00 EUR

Par ambulatori veiktu kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumu ar kontrastvielas

35,00 EUR

Par katru ambulatori vai dienas stacionārā veiktu operāciju

4,00 EUR

Ārstniecības iestāde var iekasēt līdzmaksājumu ne vairāk kā 31,00 EUR apmērā par vienā stacionēšanas reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām operācijām, kas manipulācijas sarakstā norādītas kā lielās ķirurģiskās operācijas

31,00 EUR

bottom of page