Uztura speciālists

Uztura speciālista konsultācija

17,50 EUR

Uztura speciālista atkārtota konsultācija

12,00 EUR

Individuālas uztura programmas izveidošana

14,00 EUR