top of page
LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png

„Tehnoloģiju iegāde SIA „Kuldīgas slimnīca” un SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemes iedzīvotājiem” (Nr.9.3.2.0/18/I/011)

2018. gada 10. decembrī ir noslēgta vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta „Tehnoloģiju iegāde SIA „Kuldīgas slimnīca” un SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemes iedzīvotājiem” (Nr.9.3.2.0/18/I/011) īstenošanu. Tā ietvaros tiks uzlabota kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, iegādājoties tehnoloģiskās iekārtas SIA „Kuldīgas slimnīca” un SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”.

Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru parakstīja projekta iesniedzējs – SIA „Kuldīgas slimnīca”. Tās sadarbības partneris projektā ir SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”.

Īstenojot projektu tiks attīstīta infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai gan ambulatori, gan stacionāri divās slimnīcās Kurzemes reģionā. Projekta ietvaros plānotās tehnoloģiju iegādes pilnībā vai daļēji saistītas ar neatliekamās medicīnas palīdzības sniegšanu un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu prioritārajās veselības jomās – sirds un asinsvadu, onkoloģijas un bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības aprūpes jomās. 

Projekta darbības: 

  • Tehnoloģiju iegāde SIA "Kuldīgas slimnīca" 10 struktūrvienībās, tai skaitā Reanimācijas nodaļā, Dzemdību - ginekoloģijas nodaļā, Terapijas nodaļā, Ķirurģijas nodaļā, Bērnu nodaļā, Uzņemšanas nodaļā, Sterilizācijas nodaļā un Operāciju zālē, Endoskopijas un Ultrasonogrāfijas kabinetos;

  • Tehnoloģiju iegāde SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" Sterilizācijas nodaļas vajadzībām.

Projekta rezultātā, atbilstoši MK noteikumos Nr.56 noteiktajam mērķim un uzdevumiem, tiks attīstīta infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai 4 ārstniecības iestādēs (ambulatori un stacionāri katrā slimnīcā) un veicināts iedzīvotāju skaits, kuriem ir pieejami uzlaboti veselības aprūpes pakalpojumi. 

Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums – 1 487 488,50 EUR, projektam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 1 394 049,00 EUR, tai skaitā ERAF finansējums - 1 184 941,65 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums - 125 464,41 EUR. 

Projektu plānots īstenot līdz 2023. gada 30. jūnijam. 

bottom of page